วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554

สารกำจัดวัชพืช(ยาฆ่าหญ้า) ตอนที่ 5

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำ ชื่อสารเคมี(ชื่อสามัญ) ชนิดต่างๆ  มาเผยแพร่ให้เกษตรกร,ผู้สนใจ,ฯลฯ ได้รู้ถึงประโยชน์, อันตราย, และความเป็นพิษเพื่อจะได้เลือกใช้สารเคมีอย่างระมัดระวัง(ในกรณีที่จำเป็น) มิได้ต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรหรือผู้อ่านใช้สารเคมีเพิ่มขึ้น เพียงแต่หากจำเป็นต้องใช้สารเคมี  ก็ควรใช้อย่างรู้คุณและโทษของมันอย่างถูกต้อง และได้ประโยชน์ คุ้มค่ากับเงินลงทุนที่เสียไปทุกบาททุกสตางค์ และไม่ทำให้ผู้บริโภครวมถึงตัวเกษตรกรและผู้ใช้เองต้องตกเป็นเหยื่อของพิษ ภัยจากการใช้สารเคมีโดยมิได้รู้แจ้ง ซึ่ง ทางผู้โพสหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรและบุคคลทั่วไปไม่มากก็น้อย  สำหรับท่านที่มีเพื่อน,มิตร,ญาติสนิท,ฯลฯ ที่ทำเกษตร หรือเกี่ยวข้องทางด้านนี้อยู่ ก็รบกวนช่วยนำไปเผยแพร่นะครับ ผมเองได้ข้อมูลมาตั้งแต่สมัยที่ยังทำการเกษตรอยู่ จาก หนังสือ "สารกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทย"  เป็นหนังสือที่หาค่อนข้างยาก ปัจจุบันไม่ทราบว่ามีตีพิมพ์อีกหรือไม่ แต่ข้อมูลก็ยังสามารถใช้ได้ดีอยู่ จึงอยากนำมาเผยแพร่ให้คนรักต้นไม้,เกษตรกร,หรือคนที่เกี่ยวข้องได้ทราบกัน
 (นายยักษ์เขียว)


บิวตาคลอร์
(butachlor)
การออกฤทธิ์             เป็นสารกำจัดวัชพืช  acetamide  ประเภทเจาะจงพืช  กำจัดวัชพืชได้ทั้งก่อนงอกโดยการคุมวัชพืชและภายหลังงอก  ออกฤทธิ์ด้วยการเข้าไปยับยั้งขบวนการสังเคราะห์โปรตีน  ภายในต้นพืช
ความเป็นพิษ             มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  3,300  มก./กก.  ทางผิวหนัง  มากกว่า  13,000  มก./กก.  ทำให้ผิวหนังและดวงตาระคายเคือง
วัชพืชที่กำจัดได้         กำจัดวัชพืชได้ทั้งใบแคบและใบกว้าง  รวมทั้งกกต่าง ๆ  เช่น  หญ้านกสีชมพู  แห้วทรงกระเทียม  ขาเขียด  ผักปอดนา  ผักแว่น  พังพวย  หญ้าหนวดปลาดุก  กกทราย  และกกขนาก
พืชที่ใช้                   ใช้กำจัดวัชพืชในนาข้าว
สูตรผสม                  60อีซี  และ  5จี
อัตราใช้และวิธีใช้        ขนาด  60อีซี  ใช้อัตรา  250  ซีซี  ผสมกับน้ำ  20  ลิตร  ฉีดพ่นให้ทั่วพื้นที่  1  ไร่  ชนิด  5จี  ใช้อัตรา  3.2  กก.  หว่านให้ทั่วพื้นที่  1  ไร่  ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากฉลากก่อนใช้ทุกครั้ง
อาการเกิดพิษ            ถ้าเกิดพิษที่ผิวหนังจะมีอาการระคายเคือง  เช่นเดียวกับที่ดวงตาและที่จมูก
การแก้พิษ                ถ้าเกิดพิษที่ผิวหนังให้ล้างด้วยน้ำกับสบู่มาก ๆ  ถ้าเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดนาน ๆ  ถ้ากลืนกินเข้าไป  ต้องทำให้คนไข้อาเจียนแล้วกินถ่านยาแอ็คติเวทเต็ด  ซาร์โคล  พร้อมนำผู้ป่วยส่งแพทย์  สำหรับแพทย์  ไม่มียาแก้พิษโดยเฉพาะ  รักษาตามอาการ
ข้อควรรู้                    - เป็นพิษต่อปลา
                             - อย่าใช้ในสภาพอากาศที่คิดว่าจะมีฝนตก  ภายใน  6  ชั่วโมง
                             - คงตัวอยู่ในดินได้นานประมาณ  10  สัปดาห์
                             - ผสมกับโปรพานิลได้เมื่อใช้ฉีดพ่นทันทีและกำจัดแบบภายหลังงอก

บูตราลิน
(butralin)
การออกฤทธิ์             เป็นสารกำจัดวัชพืช  dinitroanilide  ประเภทเจาะจงพืช  กำจัดวัชพืชทั้งก่อนงอกและหลังงอก
ความเป็นพิษ             มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  12,600  มก./กก.  ทางผิวหนัง  10,200  มก./กก.
วัชพืชที่กำจัดได้        
ใช้ควบคุมและกำจัดวัชพืชใบกว้างประเภทล้มลุก  และวัชพืชใบแคบพวกหญ้าต่าง ๆ
พืชที่ใช้                   กำจัดวัชพืชในไร่ถั่วเหลืองและไร่ฝ้าย
สูตรผสม                  24อีซี
อัตราใช้และวิธีใช้        ใช้อัตราตามคำแนะนำบนฉลาก
การแก้พิษ                ไม่มียาแก้พิษโดยเฉพาะ  รักษาตามอาการ

บูทิลเลท
(butylate)
การออกฤทธิ์             เป็นสารกำจัดวัชพืช  thiocarbamate  ประเภทเจาะจงพืช  โดยใช้กำจัดวัชพืชก่อนปลูก
ความเป็นพิษ             มีพิษเฉียบพลันทางปาก  4,000  มก./กก.
วัชพืชที่กำจัดได้         กำจัดวัชพืชใบแคบพวกหญ้าต่าง ๆ
พืชที่ใช้                   ใช้กำจัดวัชพืชในไร่ข้าวโพด
สูตรผสม                  7อีซี  ,  5%  และ  10จี
อัตราใช้และวิธีใช้        ใช้อัตราตามคำแนะนำบนฉลาก
ข้อควรรู้                    - เป็นสารที่มีความใกล้เคียงกับสารกำจัดวัชพืช  อีพีทีซี
                             - ให้ผลในการควบคุมวัชพืชได้นานประมาณ  6  สัปดาห์  และไม่มีผลกระทบต่อพืชที่จะปลูกต่อจากข้าวโพด
                             - เพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  อาจใช้ร่วมกับอะทราซีนได้

คลอริมูรอน  เอ็ทธิล
(chlorimuron  ethyl)
การออกฤทธิ์             เป็นสารกำจัดวัชพืช  sulfonylurea  ประเภทเจาะจงพืช  กำจัดวัชพืชแบบภายหลังงอก
ความเป็นพิษ             มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  มากกว่า  4,000  มก./กก.  ทางผิวหนัง  (กระต่าย)  มากกว่า  2,000  มก./กก.
วัชพืชที่กำจัดได้         กำจัดวัชพืชใบกว้างประเภทล้มลุกและกกบางชนิด
พืชที่ใช้                   ใช้กำจัดวัชพืชในไร่ถั่วเหลือง
สูตรผสม                  25ดับบลิวพี
อัตราใช้และวิธีใช้        ใช้อัตราตามคำแนะนำบนฉลาก
ข้อควรรู้                    - หลีกเลี่ยงอย่าให้ถูกกับผิวหนัง  ดวงตาและเสื้อผ้า
                             - ถ้าเข้าตา  ให้ล้างตาด้วยน้ำจำนวนมาก ๆ  และถ้าเกิดอาการระคายเคืองให้รีบไปพบแพทย์ทันที
                             - ถ้าเกิดพิษที่ผิวหนัง  ให้ล้างด้วยน้ำกับสบู่มาก ๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น