วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การเกษตรกับนายยักษ์เขียว: ความสำคัญของไส้เดือนฝอยศัตรูพืชต่อผลผลิตทางการเกษต...

การเกษตรกับนายยักษ์เขียว: ความสำคัญของไส้เดือนฝอยศัตรูพืชต่อผลผลิตทางการเกษต...: "ไส้เดือนฝอย Meloidogyne incognita


มันฝรั่งทีุู่โดนไส้เดือนฝอยรากปมเข้าทำลาย
ไส้เดือนฝอย ( Nematode) จัดเป็นสัตว์ชน..."

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น