วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2554

การกำจัดเพลี้ยอ่อน

การกำจัดเพลี้ยอ่อน


เพลี้ยอ่อนฝ้าย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aphis gossypii Glover
 
รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
พบการเข้าทำลายในพืชผักหลายชนิด(พริก,มะเขือ,มะเขือเทศ,ถั่วฝักยาว,พืชตระกูลแตง,ฯลฯ) รวมถึงไม้ผล ลักษณะเป็นเพลี้ยที่มีปีกขนาดยาว 1.2-1.8 มม. สีเขียวคล้ำปีกสีขาวใสพับข้างลำตัว ตัวที่ไม่มีปีกมีรูปร่างเหมือนตัวมีปีก แต่ขนาดโตกว่าตัวมีปีกเล็กน้อย และสีจางกว่า ตัวอ่อนนุ่ม รูปร่างเป็นรูปไข่ เคลื่อนไหวเชื่องช้าอยู่กันเป็นฝูง เมื่อเพลี้ยอ่อนออกลูกหลานจนหนาแน่นจนอาหารไม่เพียงพอจะออกลูกมีปีกเพื่อ กระจายไปหากินที่อื่น เพลี้ยอ่อนจะลอกคราบจากตัวอ่อนจนเป็นตัวเต็มวัย 4 ครั้ง ลอกคราบแต่ละครั้งห่างกัน 1-2 วัน ระยะตัวอ่อนจนถึงตัวแก่และขยายพันธุ์ได้ 4-8 วัน เฉลี่ย 5 วัน ตัวเต็มวัยผลิตลูกได้ 8-79 ตัว เฉลี่ย 44 ตัว ตัวเต็มวัยจะผลิตตัวอ่อนได้ 5-17 ครั้ง เฉลี่ย 10 ครั้ง ตัวแก่มีอายุเฉลี่ย 12 วัน รวมอายุขัยของเพลี้ยอ่อนประมาณ 17 วัน เพลี้ยชนิดนี้ไม่ผสมพันธุ์และไม่ออกลูกเป็นไข่ คือ ออกเป็นตัวอ่อนโดยไม่ได้ผสมพันธุ์  พบการระบาดได้กับพืชเกือบทุกชนิด ทั้งในไม้ผล,ไม้ยืนต้น,ผักและพืชไร่,ฯลฯ  โดยเฉพาะผักและพืชไร่ เมื่อมีการเข้าทำลาย จะทำให้ต้นชะงักการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ให้ผลผลิตลดลง คุณภาพผลผลิตต่ำ หรือไม่ได้ผลผลิตเลยทีเดียว
ลักษณะการทำลาย
เพลี้ยอ่อน เป็นแมลงพวกปากดูดทำลายพืชด้วยการดูดน้ำเลี้ยงจากใบ,ยอด และลำต้น ทำให้ต้นชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง หากระบาดเป็นจำนวนมากต้นพืชจะแคระแกร็น จัดเป็นศัตรูพืชที่สำคัญเพราะถึงแม้ว่าจะพบในปริมาณต่ำแต่สามารถถ่ายเชื้อ ไวรัสแก่ต้นพืช ทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงได้ เป็นตัวพาหะถ่ายเชื้อไวรัสไปสู่ต้นพืชและผักโดยเฉพาะมะเขือเทศ เพลี้ยอ่อนมีทั้งที่บินได้ และไม่มีปีกบินไม่ได้ แต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยเคลื่อนย้ายตัวไปไกล ๆ ชอบเกาะกลุ่มอยู่กับที่ ตรงแหล่งที่หากินนั้น

การป้องกันกำจัด
สารเคมีฆ่าแมลงชนิดดูดซึมชนิดต่าง ๆ ที่มีผลในการป้องกันกำจัดเพลี้ยอ่อนที่ประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดสูงมีดังนี้
- โอเมทโธเอท Omethoate (50% SL) อัตรา 20 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร
- คาร์โบซัลแฟน Carbosulfan (20% EC) อัตรา 50 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร
- ไธโอฟาน๊อกซ์ Thiofanox (5%G) หยอดหลุมละ 0.5-1.0 ก. หรือไร่ละ 1,280 - 2,560 ก.
สารเคมีฆ่าแมลงชนิดไม่ดูดซึมชนิดต่าง ๆ ที่มีผลในการป้องกันกำจัดเพลี้ยอ่อนที่ประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดสูงมีดังนี้
- คาร์บาริล carbaryl (85%WP)ใช้อัตรา 15-55 กรัม/น้ำ 20 ลิตร
- ไซเปอร์มีธริน(cypermethrin)  อัตรา ตามฉลากระบุ
ชีววิธี(ปลอดสารพิษ)
สารชีวภาพ(เชื้อรา)ปลอดสารพิษ ที่มีผลในการควบคุมและป้องกันการระบาด ได้แก่
- เมธาไรเซี่ยม Metarhizium (Meta-Max) อัตรา 50 กรัม + สารจับใบ ผสมน้ำ 20 ลิตร  หรือ การปล่อยตัวห้ำ ด้วงเต่าลาย Coccinella transversalis เพื่อควบคุมปริมาณการระบาด

สำหรับข้อมูลการใช้สารกำจัดเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ info@phkaset.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น