วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เทคนิคการทำมะนาวนอกฤดู

เทคนิคการทำมะนาวนอกฤดู


มะนาวพืชเศรษฐกิจกับเคล็ดไม่ลับกับการทำกำไรแบบประหยัดต้นทุน
และเทคนิคการดูแล โดยภควัตฯ
 
          มะนาว เป็นพืชที่ทุกคนคุ้นเคยดี  มีทั้งช่วงสุขสม(ราคาแพง)และช่วงอกตรม(ราคาถูก)  ซึ่งมะนาวนั้นเป็นพืชที่อยู่ในสายพันธุ์เดียวกับพืชตระกูลส้ม เพียงแต่โครงสร้างเล็กกว่า  และการจัดการง่ายกว่า  ซึ่งหลาย ๆ ท่านยังอาจมองว่าเป็นพืชที่จัดการยาก  ทำนอกฤดูยาก  ซึ่งจริง ๆ  ไม่ใช่เรื่องยากเลยเพียงแต่ต้องรู้หลักและเกร็ดเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการจัดการ ซึ่งทางภควัตฯ  ขอแนะนำสำหรับผู้ปลูกเทคนิคดังนี้
1. การให้น้ำ ต้องมีการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงที่ปลูกใหม่ๆ ควรให้น้ำวันละครั้งเป็นอย่างน้อย (กรณีฝนไม่ตก) หลังจากปลูกประมาณ 15 วัน มะนาวสามารถตั้งตัวได้แล้ว ให้น้ำ 2 วัน/ครั้ง และควรหา วัสดุมาคลุมดินบริเวณโคนต้น เพื่อช่วยรักษาความชื้น ควรเริ่มงดให้น้ำ ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม เป็นต้นไป จนถึงช่วงออกดอกเพื่อให้มะนาวสะสม อาหารให้สูงถึงระดับที่สามารถสร้างตาดอกได้ ปกติมะนาวจะออกดอก เดือนเมษายน-พฤษภาคม หลังจากมะนาวออกดอก และกำลังติดผลอ่อน เป็นช่วงที่มะนาวต้องการน้ำมาก เพื่อใช้ในการเจริญเติบโตของผล
2. การใส่ปุ๋ย
2.1  หลังจากมะนาวอายุได้ 1-2 เดือน ใส่ ปุ๋ยอินทรีย์ เกรดAAA ตรายักษ์เขียว สูตรเข้มข้น(แถบเขียว) ประมาณต้นละ 0.5 กิโลกรัม ใส่สลับกับปุ๋ยเคมี สูตร 25-7-7 ทุก ๆ 30-40 วัน กรณีใส่ปุ๋ยเคมีควรใส่หลังจาก พรวนดินกำจัดวัชพืชแล้ว โดยใส่บริเวณรอบทรงพุ่ม แล้วก็ให้น้ำตามเพื่อ ให้ปุ๋ยละลาย
2.2 ฉีดพ่น ไบโอเฟอร์ทิล(สูตรบำรุงต้น ไล่แมลง) อัตรา 30 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ทุก ๆ 14-21 วัน  เป็นประจำ หรือ ทุก ๆ 7-14 วัน(ช่วงกระตุ้นช่อ ประมาณ 4-5 ครั้ง) จะทำให้มะนาวแตกกิ่งได้ดี  กิ่งที่ได้มีคุณภาพดี  ต้นมีความสมบูรณ์ ใบเขียว เป็นมันเงา และช่วยไล่แมลงที่เข้าทำลายในระยะแตกใบอ่อน ลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย
2.3 เมื่อมะนาวอายุ 1 ปี ให้ใส่ ปุ๋ยอินทรีย์ เกรดAAA ตรายักษ์เขียว สูตรเข้มข้น(แถบเขียว) อัตรา 0.5-1 กิโลกรัมกรัมต่อต้น ทุก ๆ 30-40 วัน และเมื่อมะนาวอายุ 2 ปี ก็เพิ่มปริมาณปุ๋ยโดยใส่ครั้ง ๆ ละประมาณ 1 กิโลกรัม ทั้งนี้ขี้นอยู่กับสภาพความอุดมสมบูรณ์ ของต้น ส่วนปุ๋ยทางใบ ใช้ตามข้อ 2.2  และเมื่อมะนาวอายุย่างเข้าปีที่ 3 ก็จะเริ่มให้ผลผลิต(การไว้ผลผลิต อาจเร็วหรือช้ากว่า ให้สังเกตจากทรงพุ่มเป็นส่วนประกอบด้วย  การไว้ผลผลิตเร็วเกินไป จะมีผลทำให้อายุของต้นมะนาวสั้นลง ซึ่งหากเริ่มไว้และบำรุงรักษาตามคำแนะนำ อายุการให้ผลผลิตจะนานขึ้น)
2.4 ช่วงระยะก่อนออกดอกประมาณ 1-2 เดือน(สะสม) ฉีดพ่นทางใบด้วยปุ๋ยสูตร 0-52-34 อัตรา 15-20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร 2-3 ครั้ง ห่างกันทุก 7 วัน  หลังจากนั้น 10-15 วัน จึงฉีดพ่น ไบโอเฟอร์ทิล(สูตรบำรุงต้น ไล่แมลง) อัตรา 30 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ทุก ๆ 7 วัน ประมาณ 4 ครั้ง เพื่อกระตุ้นตาดอก เร่งดอก ทำให้ขั้วดอกเหนียว ผลไม่ร่วง และช่วยขับไล่เพลี้ยที่จะเข้าทำลายช่วงดอกบาน
2.5 ช่วงติดผล ใส่ วัสดุปรับปรุงดินอินทรย์ เกรดAAA ตรายักษ์เขียว สูตรเข้มข้นพิเศษ(แถบทอง) อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้น ทุก ๆ 30-40 วัน(สลับกับการใช้ปุ๋ยเคมี สูตรเสมอ(15-15-15) ในอัตรา ใส่ยักษ์เขียว 2-3 ครั้ง สลับการใส่ปุ๋ยเคมี 1 ครั้ง หรืออาจผสมให้พร้อมกันในอัตรา เคมี 1 : ยักษ์เขียว 2 หรือ 3)  ทางใบฉีดพ่นไบโอเฟอร์ทิล(สูตรเร่งขนาดผล)อัตรา 50 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ทุก ๆ 14-21 วัน เพื่อเร่งขนาด ทำให้ผลใหญ่ น้ำมาก  ขายได้ราคา
การบังคับให้มะนาวออกดอกนอกฤดู สามารถกระทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่ จะทำให้ต้นมะนาวไม่โทรมเร็วเกินไปควรปฎิบัติดังนี้
สิงหาคม-กันยายน : เตรียมต้นให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อม ใบเขียว ต้นสมบูรณ์  โดยหลังตัดแต่งกิ่งแห้ง กิ่งเสีย  ให้ใส่ ยักษ์เขียว สูตรเข้มข้น(แถบเขียว) อัตรา 1-2 กิโลกรัม/ต้น (ตามขนาดทรงพุ่ม) ใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรกหลังตัดแต่งกิ่ง และครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งแรกประมาณ 30 วัน  กรณีที่ต้นโทรมมาก ครั้งที่ 2 อาจเสริมปุ๋ย(เคมี)ทางดิน สูตร 25-7-7 อัตรา 300 กรัม/ต้น(สองอุ้งมือ)ตุลาคม : เมื่อใบใหม่เริ่มเพสลาด ก็ให้ใช้ปุ๋ยเคมี สูตร 0-52-34 อัตรา 20-30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบห่างกัน 7 วัน ประมาณ 2-3 ครั้ง  เพื่อบังคับยอด และสะสมอาหาร (ช่วงนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ ปุ๋ยเคมี 8-24-24 เหมือนที่เกษตรกรหลายท่านเคยใช้เป็นประจำ)  ช่วงกลางเดือน เริ่มงดการให้น้ำ โดยทั่วไปประมาณ 5-7 วัน หรือจนใบมะนาวเริ่มสลดเล็กน้อย(พื้นที่ร่องสวน อาจดึงน้ำออกจากร่อง)เพื่อให้ต้นมะนาวเครียด  จนเมื่อถึงปลายเดือนตุลาคมจึงค่อยให้น้ำเต็มที่(ขึ้นน้ำ) และฉีด ไบโอเฟอร์ทิล(สูตรบำรุงต้น ไล่แมลง) อัตรา 30-50 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร  ทุก ๆ 7 วัน ประมาณ 3-4 ครั้ง หรือจนถึงระยะดอกบาน  เพื่อกระตุ้นการแทงช่อดอก ทำให้ดอกมาก และติดผลดี
พฤศจิกายน : มะนาวเริ่มออกดอก ควรฉีดพ่นสารเคมีป้องกัน กำจัดแมลง ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน ดอกจะเริ่มบาน และเริ่ม ติดผล ใช้ ไบโอเฟอร์ทิล(สูตรเร่งขนาดผล) อัตรา 30-50 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก ๆ 15-20 วัน  จนถึงเก็บเกี่ยว  ช่วยเร่งขนาดผล ทำให้ผลไม่ร่วงง่าย ผิวสวยและช่วยขับไล่แมลง 
ธันวาคม : ใส่ ปุ๋ยอินทรีย์ ยักษ์เขียว สูตรเข้มข้นพิเศษ(แถบทอง) เพื่อบำรุงต้นมะนาวให้สมบูรณ์(อาจสลับกับบางช่วงด้วยการใช้ปุ๋ยเคมีที่มีอัตราส่วน 1:1:1 เช่น ปุ๋ยสูตร 15:15:15 หรือ 16:16:16)
กุมภาพันธ์เป็นต้นไป : ผล มะนาวจะเริ่มโตพอที่จะเก็บเกี่ยวได้บ้าง ในระยะแรก จนกระทั่งกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเตือนเมษายน ผลมะนาวก็จะโตพอที่จะเก็บเกี่ยวได้ ซึ่งจะตรงกับช่วงที่มะนาวมีราคาแพงพอดี
หลังจากที่ได้ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตหมดแล้ว ประมาณเดือนพฤษภาคม ควรทำการตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ยักษ์เขียว สูตรเข้มข้นพิเศษ(แถบทอง) เพื่อทำใบชุดใหม่ และฉีดพ่น ไบโอเฟอร์ทิล(สูตรบำรุงต้น ไล่แมลง) อัตรา 30-50 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ทุก ๆ 7-10 วัน ทำให้ใบใหญ่  สังเคราะห์แสงและสร้างอาหารได้มาก พร้อมสำหรับการผลิตมะนาวนอกฤดูในปีต่อไป
 
หัวใจในการทำมะนาวนอกฤดู
1.        ข้อพึงสังเกตก่อนการทำนอกฤดู  ปกติช่วงแล้ง มะนาวราคาจะดี  ซึ่งโดยทั่วไปเกษตรกรมักจะเริ่มสะสมและบังคับดอกในช่วง กันยายน-ตุลาคม ของทุกปี  เพื่อให้ผลผลิตเก็บเกี่ยวได้พอดีในช่วงราคาแพง  เทคนิคง่าย ๆ ก่อนการทำดอก คือ
1.1 เตรียมต้นให้พร้อม  ปัจจัยสำคัญของการทำนอกฤดู ข้อแรกที่พึงจำคือ  เพื่อให้ต้นมะนาวมีอายุการให้ผลผลิตนาน  ก่อนกักน้ำต้นต้องมีสภาพสมบูรณ์พร้อม ใบเขียว ต้นสมบูรณ์  โดยหลังตัดแต่งกิ่งแห้ง กิ่งเสีย  ให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ยักษ์เขียว อัตรา 1-2 กิโลกรัม/ต้น (ตามขนาดทรงพุ่ม) ใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรกหลังตัดแต่งกิ่ง และครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งแรกประมาณ 30 วัน  กรณีที่ต้นโทรมมาก ครั้งที่ 2 อาจเสริมปุ๋ย(เคมี)ทางดิน สูตร 25-7-7 อัตรา 300 กรัม/ต้น(สองอุ้งมือ)  เพื่อให้มะนาวแตกใบใหม่ และเมื่อใบใหม่เริ่มเพสลาด ก็ให้ใช้ปุ๋ยเคมี สูตร 0-52-34 อัตรา 20-30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบห่างกัน 7 วัน ประมาณ 2-3 ครั้ง  เพื่อบังคับยอด และสะสมอาหาร (ช่วงนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ ปุ๋ยเคมี 8-24-24 เหมือนที่เกษตรกรหลายท่านเคยใช้เป็นประจำ)
1.2 เล็งช่วงจังหวะให้ดี  การทำมะนาวนอกฤดูนั้น  เมื่อต้นสมบูรณ์พร้อมแล้ว  หัวใจสำคัญ อยู่ที่การกะจังหวะในการงดน้ำ  ซึ่งหลักการตรงนี้ คือ  การเว้นการให้น้ำเพื่อให้ต้นมะนาวเครียดซักระยะหนึ่ง โดยทั่วไปประมาณ 5-7 วัน(แล้วแต่พื้นที่) สังเกตจากใบ โดยเมื่อใบเริ่มสลด  ก็เริ่มให้น้ำอีกครั้ง  ซึ่งช่วงนี้หากฟ้าฝนไม่เป็นใจ  ก็อาจทำให้การแตกช่อดอกไม่ดีเท่าที่ควร  โดยช่วงนี้สรุปง่าย ๆ ดังนี้
1.    สังเกตช่วงที่ฝนเริ่มห่าง
2.    เริ่มงดการให้น้ำ
3.    หากมีฝน ตกหนักจนดินแฉะมากในช่วงระหว่างการเว้นน้ำ(กักน้ำ) ให้เริ่มขึ้นน้ำ(รดตามปกติ)ต่อทันทีไม่เช่นนั้นดอกที่ออกมาจะไม่เป็นรุ่น กะปริดกะปรอย  หรือหากตกไม่มาก(มะนาวยังไม่แตกยอดตาปลา) ก็อาจเว้นน้ำต่อเพิ่มอีก 2-3 วัน ก็ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น