วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554

สารกำจัดวัชพืช(ยาฆ่าหญ้า) ตอนที่ 17

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำ ชื่อสารเคมี(ชื่อสามัญ) ชนิดต่างๆ  มาเผยแพร่ให้เกษตรกร,ผู้สนใจ,ฯลฯ ได้รู้ถึงประโยชน์, อันตราย, และความเป็นพิษเพื่อจะได้เลือกใช้สารเคมีอย่างระมัดระวัง(ในกรณีที่จำเป็น) มิได้ต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรหรือผู้อ่านใช้สารเคมีเพิ่มขึ้น เพียงแต่หากจำเป็นต้องใช้สารเคมี  ก็ควรใช้อย่างรู้คุณและโทษของมันอย่างถูกต้อง และได้ประโยชน์ คุ้มค่ากับเงินลงทุนที่เสียไปทุกบาททุกสตางค์ และไม่ทำให้ผู้บริโภครวมถึงตัวเกษตรกรและผู้ใช้เองต้องตกเป็นเหยื่อของพิษ ภัยจากการใช้สารเคมีโดยมิได้รู้แจ้ง ซึ่ง ทางผู้โพสหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรและบุคคลทั่วไปไม่มากก็น้อย  สำหรับท่านที่มีเพื่อน,มิตร,ญาติสนิท,ฯลฯ ที่ทำเกษตร หรือเกี่ยวข้องทางด้านนี้อยู่ ก็รบกวนช่วยนำไปเผยแพร่นะครับ ผมเองได้ข้อมูลมาตั้งแต่สมัยที่ยังทำการเกษตรอยู่ จาก หนังสือ "สารกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทย"  เป็นหนังสือที่หาค่อนข้างยาก ปัจจุบันไม่ทราบว่ามีตีพิมพ์อีกหรือไม่ แต่ข้อมูลก็ยังสามารถใช้ได้ดีอยู่ จึงอยากนำมาเผยแพร่ให้คนรักต้นไม้,เกษตรกร,หรือคนที่เกี่ยวข้องได้ทราบกัน
 (นายยักษ์เขียว)เมธาเบ็นซ์ไธอายูรอน
(methabenzthiauron)
การออกฤทธิ์             เป็นสารกำจัดวัชพืช  urea  ประเภทเจาะจงพืช  กำจัดวัชพืชแบบก่อนงอกและภายหลังงอก
ความเป็นพิษ             มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู) มากกว่า  2,500  มก./กก. ทางผิวหนัง มากกว่า  500  มก./กก.
วัชพืชที่กำจัดได้         กำจัดวัชพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่  และวัชพืชพวกหญ้า
พืชที่ใช้                   ถั่ว  กระเทียม  มันฝรั่งและหอม
สูตรผสม                  อยู่ในรูปผงผสมน้ำ  (ดับบลิวพี)
อัตราใช้และวิธีใช้        ใช้ตามคำแนะนำบนฉลาก
ข้อควรรู้                    - ไม่เป็นพิษต่อผึ้งและปลา
                             - อย่าใช้ผสมกับยูเรียและปุ๋ยน้ำอย่างอื่น
                             - ขณะที่ใช้ดินควรมีความชื้น
                             - ภายหลังจากใช้  14-20  วัน  วัชพืชจึงจะตาย
                             - ไม่กำจัดวัชพืชที่ขยายพันธุ์ด้วยราก

เมโตลาคลอร์
(metolachlor)
การออกฤทธิ์             เป็นสารกำจัดวัชพืช  acetanilide  ประเภทเจาะจงพืช  กำจัดวัชพืชแบบก่อนงอก
ความเป็นพิษ             มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  2,780  มก./กก.  ทางผิวหนัง  3,100  มก./กก.  อาจทำให้ดวงตาและผิวหนังระคายเคือง
วัชพืชที่กำจัดได้         วัชพืชใบแคบหรือหญ้าล้มลุกและวัชพืชใบกว้างบางชนิด
พืชที่ใช้                   ข้าวโพด  ถั่วเหลือง  ฝ้าย  กะหล่ำปลี  หอม  กระเทียม  ข้าวฟ่าง  ทานตะวัน  มะเขือเ
ทศ  ปอ  มันฝรั่งและพืชที่ไม่ได้ทำการเพาะปลูก
สูตรผสม                  40อีซี
อัตราใช้และวิธีใช้        ใช้อัตราตามคำแนะนำบนฉลาก  ได้ทั้งก่อนปลูกและก่อนงอก
การแก้พิษ                ไม่มียาแก้พิษโดยเฉพาะ  รักษาตามอาการ
ข้อควรรู้                    - เป็นพิษกับปลา

เมทริบูซิน
(metribuzin)
การออกฤทธิ์             เป็นสารกำจัดวัชพืช  triazine  ประเภทเจาะจงพืช  กำจัดวัชพืชแบบก่อนงอก  และภายหลังงอก
ความเป็นพิษ             มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  2,200  มก./กก.  ทางผิวหนัง  มากกว่า  20,000  มก./กก.
วัชพืชที่กำจัดได้         กกต่าง ๆ  หญ้าตีนนก  หญ้าตีนกา  หญ้านกสีชมพู  หญ้าปากควาย  หญ้ารังนก  ผักปราบ  ผักเบี้ยหิน  ผักโขมหนาม  โคกกระสุน  หญ้าและวัชพืชใบกว้างประเภทล้มลุกอื่น ๆ
พืชที่ใช้                   ถั่วเหลือง  มะเขือเทศ  อ้อย  กาแฟ  ชา  ข้าวโพด  แอสพารากัส  ข้าวสาลี  ข้าวบาเลย์  มันฝรั่ง  และสัปปะรด
สูตรผสม                  70ดับบลิวพี
อัตราใช้และวิธีใช้        ใช้อัตรา  80-120  กรัม  ผสมกับน้ำ  40-60  ลิตร/ไร่  ฉีดพ่นหน้าดินทันทีที่ปลูกพืชเสร็จ  ในขณะฉีดพ่นดินควรมีความชื้นและวัชพืชยังไม่ทันงอก  ก่อนใช้ควรศึกษารายละเอียดจากฉลากเพิ่มเติม
อาการเกิดพิษ            ผู้ได้รับพิษจะมีอาการหายใจขัด  เวียนศีรษะ  อ่อนเพลีย  คลื่นไส้  อาเจียน  ปวดเกร็งในช่องท้อง
การแก้พิษ                ถ้าเกิดพิษที่ผิวหนัง  ให้ล้างด้วยน้ำกับสบู่  ถ้าเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ  ครั้ง  ถ้ากินเข้าไป  ให้ล้างท้องคนไข้  แล้วรักษาตามอาการ  ไม่มียาแก้พิษโดยเฉพาะ
ข้อควรรู้                    - อย่าใช้กับดินทรายหรือดินร่วนปนทรายที่มีอินทรียวัตถุต่ำกว่า  2%
                             - พืชที่อ่อนแอต่อสารนี้  คือ  พืชตระกูลกะหล่ำปลี  แตงกวา  สตรอเบอร์รี่  ทานตะวันและยาสูบ
                             - อย่าปลูกพืชอื่นนอกจากพืชแนะนำในพื้นที่ ๆ ฉีดพ่นสารนี้แล้วอย่างน้อยเป็นเวลา  4  เดือน
                             - ดินที่มีอินทรียวัตถุสูง  ให้ใช้อัตราเพิ่มขึ้น
                             - ควบคุมวัชพืชได้นาน  3-4  เดือน
                             - อาจใช้ผสมกับสารกำจัดวัชพืชอย่างอื่นได้

เม็ทซัลฟูรอน - เม็ทธิล
(metsulfuron-methyl)
การออกฤทธิ์             เป็นสารกำจัดวัชพืช  urea , triazine  ประเภทเจาะจงพืช  กำจัดวัชพืชแบบก่อนงอกและภายหลังงอก  ออกฤทธิ์ด้วยการเข้าไปยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์  และการเจริญเติบโตของวัชพืช
ความเป็นพิษ             มีพิษเฉียบพลันทางปาก (หนู)มากกว่า  5,000  มก./กก. ทางผิวหนัง  มากกว่า  2,000  มก./กก.
วัชพืชที่กำจัดได้         สาบเสือ  มังเคร่  ผกากรอง  ไม้พุ่มและวัชพืชใบกว้างยืนต้นอื่น ๆ
พืชที่ใช้                   ข้าวสาลี  ข้าวบาเลย์  ข้าวโอ๊ตและกำจัดวัชพืชตามบริเวณพื้นที่ไม่ได้ทำการเพาะปลูก  ริมทางรถไฟ  ถนนหลวง  ริมคลองชลประทาน  สนามบิน  ในป่าและพื้นที่อุตสาหกรรม
สูตรผสม                  20ดีเอฟ  และ  60ดีเอฟ
อัตราใช้และวิธีใช้        ใช้ตามคำแนะนำบนฉลาก
อาการเกิดพิษ            อาจก่อให้เกิดอาการระคายเคืองเมื่อเข้าตา  จมูก  คอหรือเมื่อถูกผิวหนัง
การแก้พิษ                ถ้าเข้าตา  ให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดจำนวนมาก ๆ  หลายครั้ง  ถ้ากินเข้าไปให้คนไข้ดื่มน้ำแล้วทำให้อาเจียนด้วยการล้วงคอ  แล้วนำส่งแพทย์  ไม่มียาแก้พิษโดยเฉพาะ  รักษาตามอาการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น